22

03/2023

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Nội dung khóa học: Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.– Lịch phổ biến quy chế và hệ thống ôn thi: 8h00 sáng Chủ nhật hàng tuần. – Thời gian thi: 10h00 Chủ nhật hàng tuần.

schedule Thời gian học: Chủ nhật hàng tuần

notifications_active Hình thức học: Online

pin_drop Trường Đại học Thương mại