Cơ cấu tổ chức và nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp:

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Tạ Quang Bình

Điện thoại:0948-285-289

Email: binhtq@tmu.edu.vn

Giám đốc Trung tâm

Tiến sĩ

2 Vũ Tuấn Hiệp

Điện thoại: 0983-251-525

Email: hiepvt@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Thạc sĩ

3 Đỗ Mạnh Tiến

Điện thoại: 0912-745-699

Email: manhtientm@gmail.com

Chuyên viên

Thạc sĩ

4 Vũ Xuân Thủy

Điện thoại: 0904-734-388

Email: vuthuy2607@gmail.com

Giảng viên chính

Tiến sĩ

5 Nguyễn Thị Hồng Thủy

Điện thoại: 0988-900-632

Email: thuy.nth@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp:

– Trung tâm có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc nghiên cứu, tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo, khảo thí cấp chứng chỉ về kỹ năng nghề nghiệp cho người học trong và ngoài Trường.

– Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý hoạt động nghiên cứu kỹ năng nghề nghiệp.

– Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác truyền thông và tuyển sinh các chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp.

– Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý hoạt động đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

– Chủ trì tổ chức khảo thí cấp chứng chỉ kỹ năng nghề nghiệp.

–  Cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý, luật, kế toán, thuế…cho các đối tượng có nhu cầu.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Địa chỉ Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp:

Tầng 1 nhà A – Trường Đại học Thương Mại – Số 79 Hồ Tùng Mậu – Phường Mai Dịch – Quận Cầu Giấy – Thành Phố Hà Nội

ĐT: 0983251525 – 0912745699

Email: tuyensinh.knnn@tmu.edu.vn

Website: knnn.tmu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/knnn.tmu.edu.vn/