TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

   TRUNG TÂM NC&ĐT KNNN

  CHƯƠNG TRÌNH  

 KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 (Theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính v/v Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng)

Tải mẫu đơn tại đây: https://knnn.tmu.edu.vn/don-dang-ky-hoc/

1. Tiêu chuẩn học viên dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp:

Là Kế toán trong các Cơ quan Nhà nước, các đơn vị Trực thuộc Bộ, Ban, Ngành, Các đị phương… các đơn vị Hành chính sự nghiệp, Trung tâm, Trường học, Bệnh viện công lập, đơn vị nghiên cứu…sử dụng ngân sách nhà nước.

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên.

– Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán là 02 năm đối với những người có trình độ đại học trở lên và 03 năm đối với những người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp.

3. Nội dung chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

(1) PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

-Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

-Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước, đơn vị có sử dụng kinh phí và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước

-Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Ôn tập và thi Phần I

(2) PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

-Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng

-Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc

-Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp

-Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp

-Ôn tập và thi Phần II

4. Giảng viên:.Giảng viên là các PGS, TS, ThS, GVC, các Kế toán trưởng và những nhà quản lý có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.

5. Thời gian học:Thời gian khóa học là 03 tháng, học liên tục các buổi tối trong tuần và ngày thứ 7, Chủ nhật.

6. Qui định cấp chứng chỉ: Học viên đảm bảo 80% thời gian học tập theo qui định và tham dự 2 bài thi đạt kết quả từ 5/10 điểm trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng của trường Đại học Thương mại. Chứng chỉ có giá trị trong toàn quốc theo mẫu phôi và số chứng chỉ do Bộ Tài chính phát hành.

7. Liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp – Tầng 1 nhà A (gần cổng chính), Trường Đại học Thương mại, 79 đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

              * ĐT: 0971 02 57 68 – 0912 74 56 99

              * Website: knnn.tmu.edu.vn

              * Email: tuyensinh.knnn@tmu.edu.vn