TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

   TRUNG TÂM NC&ĐT KNNN

  CHƯƠNG TRÌNH  

 KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

 (Theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính v/v Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng)

Thông báo Tuyển sinh: https://knnn.tmu.edu.vn/tuyen-sinh/

Tải mẫu đơn tại đây: https://knnn.tmu.edu.vn/don-dang-ky-hoc/

***ĐẶC BIỆT, Học viên có thể học TRỰC TUYẾN bằng điện thoại, máy tính tại bất cứ địa điểm nào hoặc học TẬP TRUNG tại trường***

1. Mục đích, yêu cầu: Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị. Tiêu chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ Kế toán trưởng trong nền kinh tế thị trường.

2. Tiêu chuẩn học viên dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng:

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên.

– Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán là 02 năm đối với những người có trình độ đại học trở lên và 03 năm đối với những người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp.

3. Nội dung chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

(1) Phần kiến thức chung:

Chuyên đề 1       Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp (Pháp luật trong kinh doanh)
Chuyên đề 2   Quản lý tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 3 Thẩm định và quản lý dự án đầu tư
Chuyên đề 4 Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa DN với NH
Chuyên đề 5 Pháp luật Thuế
 Thi kết thúc phần kiến thức chung : 04 tiết

  (2) Phần kiến thức nghiệp vụ kế toán trưởng

Chuyên đề 6  Pháp luật về kế toán
Chuyên đề 7 Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng DN
Chuyên đề 8 Kế toán tài chính doanh nghiệp  ( kể cả kế toán đặc thù )
Chuyên đề 9    Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
Chuyễn đề 10 Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 11 Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
Thi kết thúc phần kiến thức nghiệp vụ kế toán : 04 tiết

4. Giảng viên:.Giảng viên là các PGS, TS, ThS, GVC, các Kế toán trưởng và những nhà quản lý có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.

5. Thời gian học:Thời gian khóa học là 03 tháng, học liên tục các buổi tối trong tuần và ngày thứ 7, Chủ nhật.

6. Qui định cấp chứng chỉ: Học viên đảm bảo 80% thời gian học tập theo qui định và tham dự 2 bài thi đạt kết quả từ 5/10 điểm trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng của trường Đại học Thương mại. Chứng chỉ có giá trị trong toàn quốc theo mẫu phôi và số chứng chỉ do Bộ Tài chính phát hành.

7. Liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp – Tầng 1 nhà A (gần cổng chính), Trường Đại học Thương mại, 79 đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

              * ĐT: 0971 02 57 68 – 0912 74 56 99

              * Website: knnn.tmu.edu.vn

              * Email: tuyensinh.knnn@tmu.edu.vn