Tiếng Anh NLNN 6 bậc arrow_right

Chi tiết

Thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng anh bậc 3,4,5 Tiếng anh VStep 2

00:00

|

14/11/2021

Trường Đại học Thương mại Thông báo lịch thi và cấp chứng chỉ Tiếng anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) năm 2022 như sau: Thông báo Lịch thi VSTEP NĂM 2022

Theo TMU

edit