Giới thiệu trung tâm

Giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHTM ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng Trường Đại học Thương mại.

Trung tâm có chức năng nghiên cứu, đào tạo, tổ chức ôn, thi và cấp các loại chứng chỉ ngắn hạn cho sinh viên, học viên trong và ngoài trường.

Địa chỉ Trung tâm: Tầng 1 nhà P (đối diện Canteen LÉMONI), Trường Đại học Thương mại, 79 đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: tuyensinh.knnn@tmu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/knnn.tmu

Website: https://knnn.tmu.edu.vn/