Thông báo arrow_right

Điều 4. Nội dung khác ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng

Điều 4. Nội dung khác ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Lợi ích đặc biệt của chứng chỉ IELTS và TOEIC

Tin nóng: Khai giảng khoá Bồi dưỡng Kế toán trưởng ngày 04/04/2020 – trường ĐH Thương Mại.

Khai giảng khoá Bồi dưỡng Kế toán trưởng ngày 04/04/2020

Tin nóng: Khai giảng khoá Bồi dưỡng Kế toán trưởng ngày 04/04/2020 – trường ĐH Thương Mại

Toàn bộ các điều kiện và tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty, Doanh nghiệp

Tin nóng: Khai giảng khoá Bồi dưỡng Kế toán trưởng ngày 04/04/2020 – trường ĐH Thương Mại

Thông báo Khai giảng khoá Bồi dưỡng Kế toán trưởng tại Trường ĐH Thương mại

Tin nóng: Khai giảng khoá Bồi dưỡng Kế toán trưởng ngày 04/04/2020 – trường ĐH Thương Mại