23

03/2023

KHOÁ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (HCSN & DN)

kế toán trưởng doanh nghiệp; kế toán trưởng hành chính sự nghiệp; kế toán trưởng; hành nghề kế toán Nội dung chương trình: Theo thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính

schedule Thời gian học: Chủ nhật đầu tiên hàng tháng

notifications_active Hình thức học: Online và Ofline

pin_drop TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI