THÔNG BÁO V/v bổ sung Chứng chỉ VSTEP để xét nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên trình độ đại học

V/v bổ sung Chứng chỉ VSTEP để xét nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên trình độ đại học

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

Quyết định số 2422/QĐ-ĐHTM ngày 30/12/2022 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại Số kí hiệu 2422/QĐ-ĐHTM Ngày ban hành 30/12/2022 Ngày bắt đầu hiệu lực 30/12/2022 Ngày hết hiệu lực Thể loại Văn bản quản lý cấp trường Lĩnh vực Giáo dục Cơ quan ban hành Trường Đại học Thương mại Người ký PGS,TS Nguyễn Hoàng