13

03/2024

KHOÁ LUYỆN KỸ NĂNG VSTEP NGHE VÀ ĐỌC HIỂU

Trung tâm NC&ĐT Kỹ năng nghề nghiệp cung cấp cho bạn các khoá học tiếng Anh chuyên sâu cho từng kỹ năng NGHE - ĐỌC.

schedule Thời gian học: Ngày 15 hàng tháng

notifications_active Hình thức học: Online và Ofline

pin_drop TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI