Các mẫu đơn arrow_right

Chi tiết

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG (HCSN & DN)

18:36

|

23/02/2022

Mẫu đơn đăng ký học kế toán trưởng Doanh nghiệp; Hành chính sự nghiệp

Đào tạo và cấp chứng chứng chỉ Kế toán trưởng

 

Mẫu đơn đăng ký học Kế toán trưởng

Liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0983251525

Email: hiepvt@tmu.edu.vn

Website: https://knnn.tmu.edu.vn/

Theo TMU

edit