Tuyển sinh arrow_right

Chi tiết

THÔNG BÁO BỒI DƯỠNG, THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

00:00

|

15/11/2021

Trường Đại học Thương mại trân trọng kính mời các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tham dự khoá học đào tạo đấu thầu với sự tham gia giảng dạy của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, các chuyên gia Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Trường Đại học Thương mại.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Các lớp đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013  có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014;

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;

Căn cứ danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ đấu thầu được đăng tải tại Website của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư: muasamcong.mpi.gov.vn;

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đào tạo cấp chứng chỉ hoạt động đấu thầu;

Trường Đại học Thương mại trân trọng kính mời các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tham dự khoá học đào tạo đấu thầu cụ thể như sau:

 1. THÔNG TIN KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU
 2. KHÓA HỌC:  đấu thầu cơ bản 
 3. ĐỐI TƯỢNG: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành công trình, kinh tế xây dựng và các cá nhân có nhu cầu học đấu thầu theo luật đấu thầu 43 và Nghị định 63.
 4. KHAI GIẢNG: Liên tục hàng tháng và đào tạo hợp đồng riêng theo nhu cầu tại doanh nghiệp.
 5. THỜI GIAN HỌC: Lớp học giờ hành chính và cuối tuần (thứ 7, chủ nhật): sáng từ 8h – 11h, chiều từ 13h30 – 16h30, học 3 ngày.
 6. GIẢNG VIÊN: Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, các chuyên gia Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Trường Đại học Thương mại.
 7. ĐỊA ĐIỂM: Trường Đại học Thương mại hoặc online
 8. LIÊN HỆ: 

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp – Tầng 1 nhà A (gần cổng chính), Trường Đại học Thương mại, 79 đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

 * Điện thoại: 0333156903

 * Website: knnn.tmu.edu.vn

 * Email: ha.domanhx9@gmail.com

 1. NỘI DUNG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU
 2. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;

– Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

– Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

– Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

– Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;

– Các đối tượng áp dụng;

– Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

 1. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

– Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 1. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;

– Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;

– Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

– Quy trình chào hàng cạnh tranh;

– Quy trình chỉ định thầu;

– Quy trình mua sắm trực tiếp;

– Quy trình tự thực hiện;

– Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

– Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

 1. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

– Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

– Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

– Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

– Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

– Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

 1. Chuyên đề 5: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Nguyên tắc chung của hợp đồng;

– Hồ sơ hợp đồng;

– Điều kiện ký kết hợp đồng;

– Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;

– Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

– Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

 1. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

– Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

– Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

– Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

 1. Các bài tập tình huống: (về đấu thầu, nộp thầu, mở thầu – Về hồ sơ mời thầu. – Về đánh giá hồ sơ dự thầu – LÀM KIỂM TRA CUỐI KHOÁ HỌC).

Giải đáp thắc mắc, tháo gỡ vướng mắc, trao đổi thảo luận giữa Học viên và Giảng viên về kinh nghiệm đấu thầu thực tế.

III. THỦ TỤC NHẬP HỌC

 02 ảnh 3 x 4cm, 1 CMND photo.

Đăng ký học: học viên đăng ký danh sách qua mail, điện thoại

Đơn xin học: DAU THAU CO BAN

 1. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Học viên kết thúc khóa học sẽ được nhận chứng chỉ đấu thấu theo quy định của pháp luật hiện hành!

Theo TMU

edit