Tiếng Anh NLNN 6 bậc arrow_right

Chi tiết

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH BẬC 3,4,5 (VSTEP) NĂM 2022

17:07

|

23/02/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH BẬC 3,4,5 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM NĂM 2022

LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM NĂM 2022 (DỰ KIẾN)

STT THÁNG NGÀY TRONG THÁNG THỨ TRONG TUẦN BẬC THI GHI CHÚ
1 Tháng 2/2022 Ngày 22 Thứ 3 Bậc 3,4,5 Ngày thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế
2 Tháng 3/2022 Ngày 19,20 Thứ 7, CN Bậc 3,4,5
3 Tháng 4/2022 Ngày 19,20 Thứ 3, 4 Bậc 3,4,5
4 Tháng 8/2022 Ngày 13,14 Thứ 7, CN Bậc 3,4,5
5 Tháng 10/2022 Ngày 29,30 Thứ 7, CN Bậc 3,4,5
6 Tháng 11/2022 Ngày 26,27 Thứ 7, CN Bậc 3,4,5

Theo TMU

edit