Tin tức arrow_right

Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC

07:46

|

11/08/2022

Nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư, xây dựng mới Tòa nhà Giảng đường Trung tâm trên nền 2 Tòa nhà C, D đồng thời nâng cáo chất lượng và mở rộng quy mô tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, Trường Đại học Thương mại thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam như sau:

Từ ngày 01/08/2022, Trường Đại học Thương mại chính thức di dời địa điểm tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ tầng 3 tòa nhà D sang tầng 4, 5 tòa nhà G

Trân trọng!

Theo TMU

edit