Tuyển sinh arrow_right

Chi tiết

Tuyến sinh lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG, (Liên tục khai giảng vào ngày 15 hàng tháng)

00:00

|

18/08/2020

 

 Chứng chỉ Bộ Tài chính, Lịch học linh hoạt! – 0983 25 15 25

KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG

 KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

kẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 

Ôn, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT

(Theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trtoán)

(Học vào BUỔI TỐI hoặc THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT)

Học viên đăng ký học liên hệ tại:  Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp – Tầng 1 nhà A (gần cổng chính), Trường Đại học Thương mại, 79 đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0983 25 15 25

Tải mẫu đơn tại đây: https://knnn.tmu.edu.vn/don-dang-ky-hoc/

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/02/2018 hướng dẫn về thẩm quyển, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, có hiệu lực từ ngày 15/05/2018.

Với chức năng đào tạo bồi dưỡng, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp Trường Đại học Thương mại tổ chức khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng nhằm đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng tại đơn vị công tác.

Điều kiện tham dự khóa học:

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên.

Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán là 02 năm đối với những người có trình độ đại học trở lên và 03 năm đối với những người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp.

 Thủ tục nhập học:

  • 01 Đơn xin học lớp Bồi dưỡng kế toán trưởng có xác nhận của đơn vị công tác (có mẫu kèm theo).
  • 01 bản photocopy có công chứng Bằng tốt nghiệp đúng ngành, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán .
  • Chứng minh thư/thẻ căn cước công dân (không cần công chứng).
  • 02 ảnh (3×4) ghi rõ họ tên.

     Nội dung học (Đính kèm cùng lịch học – Theo thông tư 199/2011/TT-BTC).

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Thời gian toàn khoá: 4 tuần (kể cả thời gian thi)

(4 tuần x 6 ngày x 8 giờ = 192 giờ. Một giờ được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao).

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp

dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước:

16 giờ
+ Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 16 giờ
+ Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước: 08 giờ
+ Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 20 giờ
+ Ôn tập và thi Phần I: 08 giờ
  Cộng Phần I: 68 giờ

II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

+ Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toántổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng: 24 giờ
+ Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc: 16 giờ
+ Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụ

ng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

24 giờ
+ Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp: 24 giờ
+ Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 16 giờ
+ Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp: 12 giờ
+ Ôn tập và thi Phần II: 08 giờ
  Cộng Phần II: 12
4 giờ
  Tổng cộng: 192 giờ

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Thời gian toàn khoá: 6 tuần (kể cả thời gian thi)

(6 tuần x 6 ngày x 8 giờ = 288 giờ. Một giờ được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao).

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp: 24 giờ
+ Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp: 20 giờ
+ Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế: 24 giờ
+ Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư: 12 giờ
+ Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính: 16 giờ
+ Ôn tập và thi Phần I: 08 giờ
  Cộng Phần I:

 

104 giờ

 II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

+ Chuyên đề 6: Pháp luật về kế toán: 16 giờ
+ Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp: 16 giờ
+ Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù): 40 giờ
+ Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp: 36 giờ
+ Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp: 40 giờ
+ Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp 28  giờ
+ Ôn tập và thi Phần II: 08 giờ
  Cộng Phần II: 184 giờ
  Tổng cộng: 288 giờ

             Giảng viên:  Giảng viên là các PGS, TS, ThS, GVC, các Kế toán trưởng và những nhà quản lý có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.

            Chứng chỉ: Học viên đảm bảo 80% thời gian học tập theo qui định và tham dự 2 bài thi đạt kết quả từ 5/10 điểm trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng của trường Đại học Thương mại. Chứng chỉ có giá trị trong toàn quốc theo mẫu phôi và số chứng chỉ do Bộ Tài chính phát hành.

Đăng ký Online tại đây:

 

Theo TMU

edit