Giới thiệu arrow_right

Chi tiết

Đội ngũ nhân sự

00:00

|

01/01/1970

Trung tâm có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc nghiên cứu, tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo, khảo thí cấp chứng chỉ về kỹ năng nghề nghiệp cho người học trong và ngoài Trường.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp

 

STT Họ Tên Chức danh chính
1

Tạ Quang Bình

Điện thoại: 0948-285-289

Email: binhtq@tmu.edu.vn

Giám đốc Trung tâm

Tiến sĩ

2

Vũ Xuân Thủy

Điện thoại: 0904-734-388

Email: vuthuy2607@tmu.edu.vn

Phó Giám đốc Trung tâm

Tiến sĩ

3

Hoàng Thu Ba

Điện thoại: 0912-215-290

Email: hoangthuba@tmu.edu.vn 

Phó Giám đốc Trung tâm

Tiến sĩ

4

Vũ Tuấn Hiệp

Điện thoại: 0983-251-525

Email: hiepvt@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Tiến sĩ

5

Đỗ Mạnh Tiến

Điện thoại: 0912-745-699

Email: tien.dm@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Thạc sĩ

6

Vũ Hải Tiến

Điện thoại: 0982-152-702

Email: tien.vh@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Thạc sĩ

7

Tạ Thị Diệu Linh

Điện thoại: 0961-412-118

Email: linh.ttd@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Cử nhân

8

Nguyễn Thành Đô

Điện thoại: 0971-053-556

Email: do.nt@tmu.edu.vn

Chuyên viên

Cử nhân

 

Theo TMU

edit