Tuyển sinh arrow_right

KHOÁ LUYỆN KỸ NĂNG VSTEP CHUYÊN SÂU

Trung tâm NC&ĐT Kỹ năng nghề nghiệp cung cấp cho bạn các khoá học tiếng Anh chuyên sâu cho từng kỹ năng NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT

KHÓA ÔN TẬP TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

Trung tâm NC&ĐT KNNN thông báo tổ chức khóa ôn tập tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tháng 2/2023

Thông báo Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng (HCSN&DN)

Chứng chỉ “Bồi dưỡng kế toán trưởng” này là căn cứ quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 điều 53 của Luật kế toán. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHOÁ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (HCSN & DN)

kế toán trưởng doanh nghiệp; kế toán trưởng hành chính sự nghiệp; kế toán trưởng; hành nghề kế toán

THÔNG BÁO BỒI DƯỠNG, THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

Trường Đại học Thương mại trân trọng kính mời các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tham dự khoá học đào tạo đấu thầu với sự tham gia giảng dạy của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, các chuyên gia Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Trường Đại học Thương mại.